image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ra mắt mô hình “ gia đình hội viên - nông dân tham gia phòng chống tội phạm tại cộng đồng dân cư”

Mô hình “Gia đình hội viên-nông dân tham gia phòng chống tội phạm tại cộng đồng dân cư” được xây dựng, nhằm mục đích nâng cao ý thức của hội viên Hội Nông dân trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; phát động hội viên nông dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vận động người thân không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, “Toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” kết hợp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Anh-tin-baiAnh-tin-bai

Đây là mô hình tự quản của nông dân, với tinh thần đoàn kết, tích cực, góp phần bảo vệ địa bàn, xây dựng và phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt việc tự phòng, tự bảo vệ và tự hòa giải tại địa bàn khu dân cư.

Hội Nông dân Phường 7 , thành phố Tân An

Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Hùng.
Địa chỉ: Số 02 Đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272 3826 350 -  Fax: 0272 3835 480  -  Email: hoinongdan@longan.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang