image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Hội Nông dân xã Long Trì huyện Châu Thành tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến đến nông thôn mới kiểu mẫu

 Nhằm giúp hội viên, nông dân tham gia các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã Long Trì đã xây dựng kế hoạch số 04-KH/HND ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Theo đó Hội Nông dân xã Long Trì tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới nhất là trong giai đoạn tiếp theo và vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân, cán bộ, hội viên, nông dân.  Thông qua các buổi sinh hoạt Ban Chấp hành, họp lệ chi, tổ Hội, Hội Nông dân xã đã tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, những việc hội viên, nông dân thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; từ đó phát huy được vai trò nòng cốt của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu".

 Trong năm 2024, Hội Nông dân xã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân. Với mô hình: “Hội viên nông dân tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức tham gia xây dựng giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân xã chọn địa điểm thực hiện: ấp Long Trường, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. 

Anh-tin-baiAnh-tin-bai

Ông Võ Hoàng Nghi vận động hội viên nông dân đóng góp kinh phí và hiến đất xây dựng đường pê tông liên ấp Long Trường.

Vận động hội viên nông dân cùng nhau chung tay đóng kinh phí và hiến đất xây dựng và nâng cấp đường Pê- tông nông thôn tại đại phương. Trong đó nổi bật là hội viên nông dân Võ Hoàng Nghi đã tích cực trong công tác vận động hội viên nông dân đóng góp kinh phí và hiến đất làm đường pêtông các tuyến đường liên ấp Long Trường góp phần giữ vững xã Nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động hội viên nông dân tại tuyến đường Trường- Bình cùng nhau chung tay đóng kinh phí và hiến đất xây dựng và nâng cấp đường Pê- tông nông thôn tại ấp Long Trường với tổng chiều dài 340m, với kinh phí 840 triệu trong đó nhân dân đóng góp 172 triệu và hiến 782 m2 đất.

 Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Long Trì tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”. Vận động nông dân đóng góp ngày công, tiền của xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhà văn hóa, thể thao, khu vui chơi… Tổ chức các hội thi tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho nông dân; phát động và bình xét hộ đăng ký gia đình văn hóa.   Có thể thấy, sự chung tay góp sức của các cấp hội nông dân xã Long Trì bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nông thôn đã từng bước khởi sắc, đời sống của hội viên, nông dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện./.

                                                                                   HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH

Thư viện ảnh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Văn Hùng.
Địa chỉ: Số 02 Đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: 0272 3826 350 -  Fax: 0272 3835 480  -  Email: hoinongdan@longan.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang